^
Κτήριο
Πανοραμική
Let's move together
Let's move together
Προφίλ
Move to improve
Move to improve
Enjoy your new habit
Enjoy your new habit
Get moving
Get moving
Invest in your body
Invest in your body

Προγράμματα

Προσεχή Τμήματα

TRX Hips (30')
1 Σεπτέμβριος 2015
01/09/2015 - 11:00 to 11:30
Total body
1 Σεπτέμβριος 2015
01/09/2015 - 11:00 to 12:00
Cross FT (level 1)
1 Σεπτέμβριος 2015
01/09/2015 - 17:00 to 18:00
TRX Advanced
1 Σεπτέμβριος 2015
01/09/2015 - 18:00 to 19:00

News & Events

Σαββατοκυριακο στο Νέστο!
Μάιος 2015 18
Εσείς μάθατε για την προσφορά μας?
Μάιος 2015 6
Rafting.... Together!

Rafting.... Together!

Ελάτε μαζί μας για ένα ΣΚ στον Νέστο γεμάτο απο δραστηριοτητες

rafting canoeing
Μάιος 2015 6
Let's train in Cosmos together

Let's train in Cosmos together

Συνδυάστε τη διασκέδαση του Shopping με τη διασκέδαση του Fitness.

fitness, spinning, zumba, FT dynamic, FT balance
Ιανουάριος 2015 31