^
Πανοραμική
Κτήριο
The art of training
The art of training
You only have one body, love it
You only have one body, love it
Move to improve
Move to improve
Body & mind
Body & mind
Enjoy your new habit
Enjoy your new habit
Προφίλ

Προγράμματα

Προσεχή Τμήματα

Pilates Beginners
6 Ιούλιος 2015
06/07/2015 - 09:00 to 10:00
Ορθοσωμική
6 Ιούλιος 2015
06/07/2015 - 10:00 to 11:00
TRX Advanced
6 Ιούλιος 2015
06/07/2015 - 10:00 to 11:00
Spinning
6 Ιούλιος 2015
06/07/2015 - 10:00 to 11:00

News & Events

Σαββατοκυριακο στο Νέστο!
Μάιος 2015 18
Εσείς μάθατε για την προσφορά μας?
Μάιος 2015 6
Rafting.... Together!

Rafting.... Together!

Ελάτε μαζί μας για ένα ΣΚ στον Νέστο γεμάτο απο δραστηριοτητες

rafting canoeing
Μάιος 2015 6
Let's train in Cosmos together

Let's train in Cosmos together

Συνδυάστε τη διασκέδαση του Shopping με τη διασκέδαση του Fitness.

fitness, spinning, zumba, FT dynamic, FT balance
Ιανουάριος 2015 31