Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα άσκησης για την απόκτηση και διατήρηση της ορθής στάσης του σώματος. Ενδείκνυται για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.