Η πιο διαδεδομένη μέθοδος του Pilates. Ο θεμέλιος λίθος άσκησης για το ίδιο σου το σώμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η ακρίβεια της κίνησης, η ενδυνάμωση του πυρήνα του σώματος, η δημιουργία λειτουργικών και «έξυπνων» σωμάτων που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη καθημερινότητα σου, ο νεύρο μυϊκός συντονισμός, η
λειτουργική ( Functional) μυϊκή δράση, η ευθυγράμμιση του σώματος, ο συντονισμός κίνησης με αυτήν αναπνοή και πολλά άλλα.
Με το Pilates θα εκπαίδευσης το σώμα σου και θα δημιουργήσεις τις πιο σωστές κινητικές βάσεις έτσι ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθεις ακόμα και στο πιο απαιτητικό πρόγραμμα γυμναστικής που θα σε οδηγήσει να καταφέρεις τους στόχους που θα θέσουμε μαζί! Έλα στο γυμναστήριο μας να φτιάξουμε μαζί το προπονητικό σου πλάνο και να υλοποιήσουμε τους στόχους σου παρέα.