Η λειτουργική προπόνηση (Functional Training) είναι η μεθοδολογία που στοχεύει στην σωστή εκτέλεση των βασικών κινήσεων του σώματος. Κινήσεις τις οποίες το σώμα μας είναι κατασκευασμένο να κάνει, όμως ενδεχομένως εκτελεί ελλιπώς ή και καθόλου λόγο του σύγχρονου καθιστικού τρόπου ζωής.

Η προπόνηση εκτελείται κυκλικά και δίνοντας έμφαση στην σωστή τεχνική βελτιώνουμε ισορροπία, δύναμη και αντοχή, προλαμβάνοντας ταυτόχρονα πιθανούς μελλοντικούς τραυματισμούς.

Έλα να κάνουμε το σώμα σου ξανά, σύμμαχο σου!